Informácie o projekte

Cieľ projektu

Poslaním je podpora úloh a cieľov seniorských organizácií, a to občianskeho združenia Jednota dôchodcov na slovenskom a spolku Seniori Českej republiky, z.s. V rámci cezhraničnej spolupráce si kladie za cieľ pomáhať seniorom v oboch krajinách s realizáciou ich záujmov a aktivít v oblasti cestovania, kultúry a športu, a to všetko za zvýhodnené ceny.

Cieľom projektu Karta seniora je spríjemnenie a predĺženie aktívneho života seniorov. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je zľavová sieť poskytovateľov služieb a produktov pre seniorov, ktorá si kladie za cieľ podporiť cezhraničné aktivity seniorov.

Karta seniora

Karta seniora je osobný preukaz seniora, ktorý ho oprávňuje k čerpanie zliav u poskytovateľov zliav zapojených do projektu Karta seniora. Karta seniora slúži tiež ako členská karta organizácií Jednota dôchodcov na slovenskom a Seniori Českej republiky, z.s.

Karta seniora sa vystavuje na meno držiteľa a obsahuje fotografiu držiteľa, meno, priezvisko, rok narodenia, miesto bydliska a číslo karty. Pre Českú republiku má karta farbu fialovú a pre Slovenskú republiku je oranžovej farby.

Karta seniora pre Slovensko
Karta seniora pre Slovensko
Karta seniora pre Českú republiku
Karta seniora pre Českú republiku

Ako to funguje

Držiteľ karty je oprávnený čerpať zľavy u všetkých poskytovateľov zliav ako v Českej republike, tak u poskytovateľov zliav v slovenskom republike. Pravidlá pre uplatnenie zľavy:

  • Uplatnenie zľavy na kartu hláste vopred pred platením
  • Zľavy sa nesčítajú
  • Poskytovateľ zľavy má právo overiť si totožnosť držiteľa karty

Všetci poskytovatelia, ktorí sú zapojení do projektu, majú svoju prevádzkareň alebo miesto uplatnenia zľavy viditeľne označené samolepkou Karta seniora. České prevádzkarne majú samolepku vo farbe zelenej a slovenských prevádzkarne majú samolepku vo farbe oranžovej.

Samolepka označujúca poskytovateľa zliav na Slovensku
Samolepka označujúca poskytovateľa zliav na Slovensku
Samolepka označujúce poskytovateľa zliav v Českej republike
Samolepka označujúce poskytovateľa zliav v Českej republike

Zapojenie do projektu Karta seniora je zdarma.

Společně o.p.s.

Společně o.p.s.Je brnenská spoločnosť, ktorá sa dlhodobo venuje projektom zameraným na cieľové skupiny rodina, seniori a na medzigeneračné spolužitie v Českej republike. Spolupracuje s mnohými organizáciami a odbornými partnermi a spoločnými silami pomáhajú zlepšovať informovanosť rodín a seniorov v oblasti bezpečnosti, prevencie, zdravotníctvo, spotrebiteľského správania a voľnočasových aktivít. Spoločne o.p.s. zaisťuje realizáciu projektu Karta seniora.

Chcete sa stať poskytovateľom?

Získajte nových spokojných zákazníkov.

viac informácií